Bartosz-0036_1_600Fotograf i kulturoznawca. Członek grupy medialnej Tiger Media. Wierny fan offowych muzyków, którym towarzyszy na koncertach, próbując zastrzelić ich swoim aparatem. Bezlitosny prześladowca. Wyjdzie z siebie, aby zdobyć dobre ujęcie. Poświęca dużo uwagi obróbce zdjęć, którą traktuje jako narzędzie interpretacji.

Photographer and cultural anthropologist. Member of the media group Tiger Media. Faithful fan of independent musicians, which he follows at concerts, trying to shoot them with his camera. Ruthless persecutor. He will move heaven and earth to make a good photo. He devotes much attention to image processing which he treats as a tool of interpretation.